Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 458 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition förslag om en läropliktsreform, i vilken det ingår ett förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd. Enligt propositionen slopas rätten till studiematerialtillägg enligt lagen om studiestöd för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studiepenning för högskolestuderande 304 560 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter 134 540 000
Bostadstillägg 19 500 000
Sammanlagt 458 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inverkan av indexjusteringen 3 700
Minskning av antalet mottagare av läromaterialstillägg (utvidgning av läroplikten, regeringsprogr. 2019) -1 900
Ökad användning av studiestöd 9 000
Sammanlagt 10 800

2021 budget 458 600 000
2020 budget 447 800 000
2019 bokslut 422 666 077