Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 647 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i ärenden som gäller studiestöd och stöd för skolresor (lagen om besvärsnämnden för studiestöd 1080/2012). Antalet besvär som blir anhängiga år 2021 uppskattas vara cirka 3 500. Den målsatta genomsnittliga behandlingstiden för besvären är högst 7 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 16
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) -5
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -3
Sammanlagt 8

2021 budget 647 000
2020 budget 639 000
2019 bokslut 635 000