Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

20. Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 149 065 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet och organisationer som utför bildningsarbete samt för EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till livslångt lärande

2) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) till betalning av utgifter för statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten

4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogrammet för den grundläggande utbildningen, 75 228 000 euro

5) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogrammet för den småbarnspedagogiken, 50 000 000 euro

6) 15 000 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av reformen av lagen om småbarnspedagogik

7) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 20 årsverken.

Förklaring:Genom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt stöds de strategiska målen för den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet och gymnasieutbildningen. Målet för datasystemen för uppföljning och styrning av verksamheten är att förbättra tillgången till och kvaliteten på informationen, främja elektronisk ärendehantering och producera heltäckande information till stöd för bl.a. beslutsfattandet och lagstiftningsändringar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -8 500
Program för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom småbarnspedagogiken 25 000
Reform av småbarnspedagogiken 15 000
Utgifter för utvecklings- och utvärderingsprojekt inom gymnasieutbildningen (överföring till moment 29.20.21) -850
Sammanlagt 30 650

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 149 065 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 118 415 000
2019 bokslut 15 487 000