Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 37 740 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det nationella viseringssystemet (finansiering 2020) (överföring från moment 24.01.21) 850
HETI-projektet (finansiering 2020) (överföring från moment 28.30.03) 4 000
Myndighetens fältledningssystem (finansiering 2020) (överföring från moment 28.20.01) 405
Nivåförändring 17 970
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2020) (överföring från moment 25.01.01) 80
Projektet Digitaliserade rekommendationer för skogsvård (finansiering 2020) (överföring från moment 30.40.22) 500
Projektet Digitaliserade rekommendationer för skogsvård (finansiering 2021) (överföring till moment 30.40.22) -400
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2020) (överföring från moment 30.20.01) 1 120
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2021) (överföring till moment 30.20.01) -570
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2020) (överföring från moment 30.01.05) 500
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2021) (överföring till moment 30.01.05) -900
Projektet för statsrådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku) (finansiering 2020) (överföring från moment 23.01.01) 480
Projektet för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (finansiering 2020) (överföring från moment 30.20.01) 864
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2020) (överföring från moment 30.20.01) 1 764
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2021) (överföring till moment 30.20.01) -845
Projekt för utveckling av systemet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2020) (överföring från moment 30.20.01) 2 573
Projekt för utveckling av systemet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2021) (överföring till moment 30.20.01) -1 343
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (finansiering 2020) (överföring från moment 28.70.23) 4 700
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (finansiering 2021) (överföring till moment 28.70.23) -4 800
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (finansiering 2021) (överföring till moment 25.01.21) -1 300
Reformen av alkoholnäringsregistret (ALLU) (finansiering 2020) (överföring från moment 33.02.05) 1 200
Reformen av alkoholnäringsregistret (ALLU) (finansiering 2021) (överföring till moment 33.02.05) -1 800
Reformen av registren för hälso- och genteknik (finansiering 2020) (överföring från moment 33.02.06) 370
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2020) (överföring från moment 28.10.02) 10 830
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2021) (överföring till moment 28.10.02) -7 780
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansiering 2021) (överföring till moment 25.10.03) -3 900
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansiering 2021) (överföring till moment 25.30.01) -1 100
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet) (finansiering 2020) (överföring från moment 25.20.01) 990
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet) (finansiering 2021) (överföring till moment 25.20.01) -590
Sammanlagt 23 868

2021 budget 37 740 000
2020 IV tilläggsb. -1 200 000
2020 budget 13 872 000
2019 bokslut 4 745 000