Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migration

Statsbudgeten 2021

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 682 000 euro.

Anslaget får användas

1) till åtgärder enligt inrikesförvaltningens säkerhetsarkitektur som främjar säkerheten

2) till utvecklande av digitaliseringen

3) till övergripande arkitekturarbete

4) till utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Upphörande av ett tidsbundet uppgiftsarrangemang (överföring från moment 26.01.01) 88
Sammanlagt 88

2021 budget 1 682 000
2020 budget 1 594 000
2019 bokslut 7 929 000