Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 510 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/2012) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar.

Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget.

Förklaring:Anslaget fördelas mellan grupperna så att för varje ledamot betalas 1 724 euro per månad, utöver vilket det till varje riksdagsgrupp som bildats utifrån valresultatet i riksdagsvalet 2019 fram till slutet av valperioden betalas ett månatligt belopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring i gruppkanslistödet 133
Sammanlagt 133

2021 budget 4 510 000
2020 budget 4 377 000
2019 bokslut 4 240 216