Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

01. RiksdagsledamöternaPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 222 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riksdagsledamöternas arvoden 16 558 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar 3 570 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet 2 094 000
Sammanlagt 22 222 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnadsjustering för resor i hemlandet 54
Nivåförändring i kostnadsersättningarna -110
Nivåförändring i ledamotsarvodena 28
Sammanlagt -28

2021 budget 22 222 000
2020 budget 22 250 000
2019 bokslut 21 852 550