Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinstPDF-versio

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 155 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2020.

Intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till 155 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel uppgår till 120 miljoner euro och Senatfastigheters andel till 35 miljoner euro.


2021 budget 155 000 000
2020 budget 173 900 000
2019 bokslut 137 895 000