Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdetPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 51 030 000 euro.

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen.

Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal.

Förklaring:I inkomstposten ingår inkomsterna från egendom som trafikledningsbolaget Traffic Management Finland löst in av Trafikledsverket. Dessutom beaktas som inkomster är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten. I inkomstposten ingår också biljettintäkter som NTM-centralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen samt NTM-centralernas andel av FPA:s stöd för skolresor på andra stadiet och andra inkomster i samband med biljett- och betalningssystemet.

De inkomster från egendom som trafikledningsbolaget Traffic Management Finland löst in av Trafikledsverket beräknas uppgå till 48,53 miljoner euro. Det beräknas inflyta 2,5 miljoner euro i biljettintäkter för kollektivtrafiken.


2021 budget 51 030 000
2020 IV tilläggsb. 41 941 000
2020 budget 2 500 000
2019 bokslut 7 210 025