Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 29 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 26 870 27 400 29 000
— övriga intäkter 24 - -
Intäkter sammanlagt 26 894 27 400 29 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 25 425 24 800 27 000
— andel av samkostnader 9 443 7 500 10 000
Kostnader sammanlagt 34 868 32 300 37 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -7 974 -4 900 -8 000
Kostnadsmotsvarighet, % 77 85 78

2021 budget 29 000 000
2020 IV tilläggsb. 800 000
2020 budget 27 400 000
2019 bokslut 26 894 204