Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

10. Domstolarnas inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 44 900 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2019—2021 (1385/2018).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 42 728 44 790 44 790
— övriga intäkter 25 110 110
Intäkter sammanlagt 42 753 44 900 44 900
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 63 232 64 000 64 000
— andel av samkostnader 28 174 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 91 406 94 000 94 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -48 653 -49 100 -49 100
Kostnadsmotsvarighet, % 47 48 48

2021 budget 44 900 000
2020 budget 44 900 000
2019 bokslut 42 753 151