Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

07. FordonsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 143 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Skatten består av grundskatt och drivkraftsskatt.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. 2011 utifrån fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets totalmassa. Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Skatt uppbärs endast för de dagar under vilka fordonet har anmälts för användning i trafik.

Syftet med drivkraftsskatten för person- och paketbilar är att jämna ut skillnaden i skattebelastning till följd av att beskattningen av olika bränslen och drivkraft varierar. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar har fiskala och EU-rättsliga grunder.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

  2019
bokslut
2020
budget
2021
budgetprop.
       
Grundskatt      
— personbilar 617 580 590
— paketbilar 115 108 110
Drivkraftsskatt      
— personbilar 315 324 334
— paketbilar 31 32 33
— lastbilar 57 59 60
Tillägg för betalningssätt 14 14 14
Sammanlagt 1 150 1 118 1 143

Den viktigaste skatteutgiften inom fordonsbeskattningen är befrielse från fordonsskattens grundskatt för personer med funktionsnedsättning. Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna uppskattas till 20 miljoner euro.


2021 budget 1 143 000 000
2020 II tilläggsb. -47 000 000
2020 budget 1 165 000 000
2019 bokslut 1 149 623 096