Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

04. Punktskatt på alkoholdryckerPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 393 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 48,80 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter (21 volymprocent) är på motsvarande sätt 35,14 euro och punktskatten på viner (12,5 volymprocent) 31,76 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 36,50 euro.

Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

På grund av ändringen av punktbeskattningens beskattningsförfaranden försenas betalningen av skatten från ingången av 2021, vilket beräknas medföra ett avdrag av engångsnatur på 122 miljoner euro i intäkterna från alkoholskatten år 2021.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker. I propositionen föreslås att alkoholskatten ska höjas med 50 miljoner euro på årsnivå.

Skatteintäkterna av skatten på alkohol och alkoholdrycker minskar till följd av skattelättnaden för små bryggerier, som uppgår till ca 15 miljoner euro 2021.


2021 budget 1 393 000 000
2020 V tilläggsb. 48 000 000
2020 II tilläggsb. -74 000 000
2020 budget 1 506 000 000
2019 bokslut 1 481 938 223