Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till studentrestauranger för en sänkning av priset på måltider med 1,94 euro per måltid för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt för studerande som vid en högskola deltar i yrkesutbildande fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller sådana tilläggsstudier som siktar på yrkesbehörighet eller tjänstebehörighet och berättigar till studiestöd

2) till betalning av extra stöd till den som driver en studentrestaurang i lokaler som inte hör till en högskola, högst 1 euro för varje sådan måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för lokaler och anläggningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Måltidsstöd till högskolestuderande 30 440 000
Extra stöd till studentrestauranger 1 760 000
Sammanlagt 32 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av måltidsstödet med 0,10 euro från 1.1.2013 1 450
Sammanlagt 1 450


2013 budget 32 200 000
2012 budget 30 750 000
2011 bokslut 27 129 196