Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd). Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2021 lämnades till riksdagen den 29 april 2021 och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

Föreslagna ändringar

Det föreslås att fullmakten i anslutning till totalreformen av tullklareringssystemen höjs med 19,545 miljoner euro, varvid beställningsfullmakterna uppgår till sammanlagt 84,245 miljoner euro. Den nuvarande beställningsfullmakten kommer att ha utnyttjats i sin helhet våren 2021 och den föreslagna fullmakten gör det möjligt att ingå nya förbindelser. Det bedöms att de utgifter som föranleds av den föreslagna höjningen av fullmakten förfaller till betalning 2022.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2021, den tilläggsbudgetproposition som för närvarande behandlas i riksdagen och den kompletterande tilläggsbudgetproposition som nu föreslås, euro

  Inkomstposter
(exkl. nettoupplåning
och skuldhantering)
Nettoupplåning
och skuldhantering
Anslag
       
Ordinarie budgeten 53 502 535 000 11 742 718 000 65 245 253 000
I tilläggsbudgeten 415 000 000 -21 186 000 393 814 000
II tilläggsbudgetpropositionen -9 000 000 286 118 000 277 118 000
Kompletterande tilläggsbudgetpropositionen - - -
Sammanlagt 53 908 535 000 12 007 650 000 65 916 185 000