Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2021

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2021 (RP 68/2021 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2021.

Helsingfors den 12 maj 2021

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Matti Vanhanen