Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 300 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av evenemangsgarantin och administrationskostnader för beviljande och utbetalning av företagsstöd för att hjälpa företag. Statskontoret verkställer lagen om temporärt kostnadsstöd för företag jämte ändringar samt den nya evenemangsgarantin som är avsedd för arrangörer av offentliga tillställningar. Tilläggsutgifterna föranleds av ansöknings-, besluts- och utbetalningsförfarandet, samordnings- och återkravsuppgifter samt kostnader för informationssystem i samband med de olika stödformerna.


2021 II tilläggsb. 8 300 000
2021 budget 28 444 000
2020 bokslut 34 454 000
2019 bokslut 24 682 000