Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2021

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på 286 118 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på 286 118 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 12 057 650 000 euro år 2021. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 12 007 650 000 euro år 2021.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 12 058
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 12 008

2021 II tilläggsb. 286 118 000
2021 I tilläggsb. -21 186 000
2021 budget 11 742 718 000
2020 bokslut 18 962 445 477
2019 bokslut 1 792 984 063