Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            44. Evenemangsgaranti

Statsbudgeten 2021

43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kostnadsstöd som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.

Statskontoret får avstå från sådana återkravsfordringar som hänför sig till stöd som beviljats under den första omgången av kostnadsstödet och som baserar sig på 5 § 4 mom. 4 punkten i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020), som gäller samordning av stöd.

Förklaring:Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit betydligt på grund av covid-19-pandemin och som har sådana lönekostnader och andra kostnader som hänför sig till stödperioden och som är svåra att anpassa.

Lagen om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (257/2021) var i kraft 29 mars—18 april 2021. Alla förplägnadsrörelsers utrymmen hölls stängda för kunder i tre veckors tid i de områden där det var nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Till förplägnadsrörelserna betalas inom ramen för kostnadsstödet gottgörelser som beräknas uppgå till sammanlagt 70 000 000 euro för perioden 29 mars—18 april 2021. För betalning av gottgörelsen används delvis anslaget för 2020 under momentet.

Statskontoret får avstå från sådana återkravsfordringar som riktar sig till stöd som beviljats under den första omgången av kostnadsstödet och som baserar sig på 5 § 4 mom. 4 punkten i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020), som gäller samordning av stöd. Momentet har upphävts genom lag 963/2020.


2021 II tilläggsb. 40 000 000
2021 I tilläggsb.
2020 bokslut 680 000 000