Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            01. Mervärdesskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2021

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet dras det av 9 000 000 euro.

Förklaring:Den tillfälliga sänkningen av mervärdesskattesatsen för produkter som används vid bekämpning av covid-19-epidemin förlängs till utgången av 2021.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen.


2021 II tilläggsb. -9 000 000
2021 budget 20 209 000 000
2020 bokslut 18 204 660 362
2019 bokslut 19 034 085 681