Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi

Statsbudgeten 2021

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av Finlands skogscentrals aktiveringskampanj och av administrativa uppgifter i anslutning till den ökade arbetsmängden för vård av ungskog och hopsamling av klenträd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015). Genom aktiveringen möjliggörs en årlig ökning av energianvändningen av inhemskt klenträd med 500 000 kubikmeter för att kompensera minskningen av energianvändningen av torv.


2021 I tilläggsb. 250 000
2021 budget 42 171 000
2020 VII tilläggsb. 126 000
2020 budget 39 160 000
2019 bokslut 39 160 000