Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi

Statsbudgeten 2021

40. NaturresursekonomiPDF-versio

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 750 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av 62 250 000 euro.

Förklaring:Tillägget på 3 750 000 euro i anslaget och fullmakten föranleds av att arbetsmängden för vård av ungskog och hopsamling av klenträd ökar. Genom att öka arbetsmängden möjliggörs en årlig ökning av energianvändningen av inhemskt klenträd med 500 000 kubikmeter för att kompensera minskningen av energianvändningen av torv.


2021 I tilläggsb. 3 750 000
2021 budget 55 030 000
2020 budget 56 230 000
2019 bokslut 49 631 694

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av Finlands skogscentrals aktiveringskampanj och av administrativa uppgifter i anslutning till den ökade arbetsmängden för vård av ungskog och hopsamling av klenträd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015). Genom aktiveringen möjliggörs en årlig ökning av energianvändningen av inhemskt klenträd med 500 000 kubikmeter för att kompensera minskningen av energianvändningen av torv.


2021 I tilläggsb. 250 000
2021 budget 42 171 000
2020 VII tilläggsb. 126 000
2020 budget 39 160 000
2019 bokslut 39 160 000