Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi

Statsbudgeten 2021

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för betalning av sådana investeringar i biogas, gödselbehandling, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning som helt och hållet finansieras nationellt och för betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken och till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att i fråga om konsumtionsutgifter budgeteras anslaget enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inget tilläggsanslag under momentet.


2021 I tilläggsb.
2021 budget 65 250 000
2020 VII tilläggsb.
2020 budget 88 326 000
2019 bokslut 84 976 000