Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

52. Statsandelar för kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av understöd för personalutgifter till idrotts- och sportorganisationer för att öka och utveckla ungdomars hobby- och sommarverksamhet.


2021 I tilläggsb. 1 000 000
2021 budget 40 676 000
2020 VII tilläggsb. 48 806 000
2020 budget 1 997 000
2019 bokslut 1 474 000