Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 17 500 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att 948 420 000 euro av anslaget får användas till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den lagen.

Förklaring:Tillägget föranleds av stödåtgärder som behövs till följd av coronavirusepidemin för att förhindra att studierna avbryts och för att öka de studerandes välmående samt för att jämna ut kunskapsskillnader mellan studerande och stärka utexaminerades yrkeskunskaper.


2021 I tilläggsb. 17 500 000
2021 budget 965 952 000
2020 VII tilläggsb.
2020 IV tilläggsb. 46 500 000
2020 budget 917 598 000
2019 bokslut 825 458 996