Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 978 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2021 som inverkar på avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats.


2021 I tilläggsb. 978 000
2021 budget 190 288 000
2020 VII tilläggsb. -4 476 000
2020 V tilläggsb. 4 595 000
2020 IV tilläggsb. -5 918 000
2020 II tilläggsb. -25 677 000
2020 I tilläggsb. 4 000
2020 budget 249 719 000
2019 bokslut 244 310 990