Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

30. Internationellt utvecklingssamarbetePDF-versio

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal under momentet samt det anslag som överförts från 2020 får användas för att bevilja lån utan krav på säkerhet till Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund). Lånet till Finnfund kan beviljas på villkoret att staten kan kvittera lånet mot aktier i Finnfund. Lånet kan efterställas andra Finnfunds lån i form av främmande kapital.

Förklaring:Avsikten är att under 2021 bevilja lån under momentet till IFAD och EBRD. Planen är att IFAD beviljas ett lån på 60 000 000 euro från anslaget för 2021 och EBRD ett lån på sammanlagt 39 700 000 euro, varav 29 700 000 euro beviljas från anslaget för 2020 och 10 000 000 euro från anslaget för 2021. Med fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal för 2021 förbinder man sig till det lån på 129 700 000 euro som Finnfund beviljas 2022.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inget tilläggsanslag under momentet.


2021 I tilläggsb.
2021 budget 129 730 000
2020 budget 129 730 000
2019 bokslut 130 000 000