Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att antalet ansökningar om understöd är större än vad som beaktats i det budgeterade anslaget.


2021 I tilläggsb. 10 000 000
2021 budget 9 440 000
2020 IV tilläggsb. 28 670 000