Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

39. Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 17 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till understöd som beviljas kommuner för tjänster för barn, unga och familjer.

Förklaring:Tillägget föranleds av statsunderstöd till kommunerna för att stödja barn, unga och familjer i den situation som orsakats av coronaviruspandemin och för eftervården av den.


2021 I tilläggsb. 17 500 000
2021 budget 128 300 000
2020 IV tilläggsb. 11 500 000
2020 budget 97 410 000