Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 000 euro.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen propositioner med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin och till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Genom propositionerna förlängs giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om höjning av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa och om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd till och med den 30 juni 2021, eftersom covid-19-pandemin fortfarande pågår.


2021 I tilläggsb. 55 000 000
2021 budget 1 802 990 000
2020 VII tilläggsb. -206 300 000
2020 IV tilläggsb. 91 900 000
2020 II tilläggsb. 664 000 000
2020 budget 1 457 500 000
2019 bokslut 1 417 585 672