Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin.

Genom propositionen förlängs giltighetstiden för höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa till och med den 30 juni 2021, eftersom covid-19-pandemin fortfarande pågår.


2021 I tilläggsb. 6 000 000
2021 budget 1 037 490 000
2020 VII tilläggsb. -294 800 000
2020 IV tilläggsb. 720 500 000
2020 II tilläggsb. 434 300 000
2020 budget 745 400 000
2019 bokslut 714 892 471