Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

40. Specialfinansiering för företagPDF-versio

43. Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades under momentet 2020 återtas 20 000 000 euro.

Förklaring:Ett tillägg som motsvarar det återtagna anslaget har gjorts under moment 29.80.01 och 29.80.50. Med tillägget möjliggörs stödjande av sådana aktörer inom kultur som faller utanför ramen för kostnadsstödet till företag.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inget tilläggsanslag under momentet.


2021 I tilläggsb.
2020 VII tilläggsb. 410 000 000
2020 V tilläggsb. -30 000 000
2020 IV tilläggsb. 300 000 000