Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

30. Sysselsättning och företagsamhetPDF-versio

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 129 938 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp av sammanlagt 646 749 000 euro, varav 351 789 000 euro anvisas till programperioden 2021—2027 efter det att Europaparlamentets och rådets förordningar och den nationella lagstiftning som utfärdas med stöd av dem har trätt i kraft för programperioden 2021—2027.

Förklaring:Tillägget på 129 938 000 euro i anslaget och tillägget på 294 960 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av REACT-EU-finansieringen av Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” för åren 2021—2023.

Av tillägget till anslaget är 74 250 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 55 688 000 euro statlig medfinansiering. Av tillägget till bevillningsfullmakten är 168 549 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 126 411 000 euro statlig medfinansiering.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 115 500 000 euro 2022 och 49 522 000 euro 2023.


2021 I tilläggsb. 129 938 000
2021 budget 378 638 000
2020 VII tilläggsb. -30 000 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 410 166 000
2019 bokslut 297 283 022