Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 11 306 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att en större andel av utbetalningarna av projekt hänför sig tidsmässigt till 2021 än vad som tidigare uppskattats.


2021 I tilläggsb. 11 306 000
2021 budget 12 000 000
2020 IV tilläggsb. 12 000 000
2020 budget 20 000 000
2019 bokslut 17 628 563