Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

20. Förnyelse och låga koldioxidutsläppPDF-versio

49. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 832 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att tidtabellen för färdigställande och utbetalning av tre investeringsprojekt fördröjs.


2021 I tilläggsb. 6 832 000
2021 budget 4 150 000

87. Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 11 306 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att en större andel av utbetalningarna av projekt hänför sig tidsmässigt till 2021 än vad som tidigare uppskattats.


2021 I tilläggsb. 11 306 000
2021 budget 12 000 000
2020 IV tilläggsb. 12 000 000
2020 budget 20 000 000
2019 bokslut 17 628 563