Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2021

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifterPDF-versio

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av resursbehovet (1,3 årsverken) i anslutning till det stöd som beviljas rederierna på grund av coronaviruset.


2021 I tilläggsb. 170 000
2021 budget 80 683 000
2020 VII tilläggsb. 127 000
2020 IV tilläggsb. 2 190 000
2020 II tilläggsb. 300 000
2020 budget 77 569 000
2019 bokslut 79 224 000