Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2021

01. Nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

Under momentet dras det av 21 186 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 21 186 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 11 771 532 000 euro år 2021. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 11 721 532 000 euro år 2021.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 11 772
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 11 722

2021 I tilläggsb. -21 186 000
2021 budget 11 742 718 000
2020 VII tilläggsb. 1 836 508 000
2020 VI tilläggsb. 200 000 000
2020 V tilläggsb. -1 258 775 000
2020 IV tilläggsb. 5 321 343 000
2020 III tilläggsb. 880 000 000
2020 II tilläggsb. 9 389 572 000
2020 I tilläggsb. 1 083 490 000
2020 budget 2 198 374 000
2019 bokslut 1 792 984 063