Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       10. Övriga skatter
            05. Överlåtelseskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2021

10. Övriga skatterPDF-versio

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 70 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat.


2021 I tilläggsb. 70 000 000
2021 budget 780 000 000
2020 V tilläggsb. -62 000 000
2020 II tilläggsb. -54 000 000
2020 budget 878 000 000
2019 bokslut 843 702 674