Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2021

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 207 000 000 euro.

Förklaring:Ändringen beror på att intäktskalkylen under momentet ökade i samband med att prognosen uppdaterades i december 2020. Kalkylen ökade på grund av att de influtna beloppen var större än förväntat och av att prognosen för skattebasen uppdaterades så att den är positivare än tidigare.


2021 I tilläggsb. 207 000 000
2021 budget 9 712 000 000
2020 VII tilläggsb. -155 000 000
2020 IV tilläggsb. 4 000 000
2020 II tilläggsb. -1 094 000 000
2020 budget 10 672 000 000
2019 bokslut 9 897 220 113

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 138 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat.


2021 I tilläggsb. 138 000 000
2021 budget 846 000 000
2020 IV tilläggsb. 47 000 000
2020 II tilläggsb. 46 000 000
2020 budget 733 000 000
2019 bokslut 749 116 900