Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

52. Statsandelar för kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av understöd för personalutgifter till idrotts- och sportorganisationer för att öka och utveckla ungdomars hobby- och sommarverksamhet.


2021 I tilläggsb. 1 000 000
2021 budget 40 676 000
2020 VII tilläggsb. 48 806 000
2020 budget 1 997 000
2019 bokslut 1 474 000