Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2021

8.2. Kuntien valtionavutPDF-versio

Kuntien valtionavut ovat 12,4 mrd. euroa, mikä on n. 0,8 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisen talousarviossa (11,6 mrd. euroa). Mikäli vuoden 2020 lisätalousarviot I—V huomioidaan, ehdotetut valtionavut vuodelle 2021 ovat 0,8 mrd. euroa pienemmät kuin vuoden 2020 valtionavut. Laskennalliset valtionosuudet ovat yhteensä 8,7 mrd. euroa eli n. 0,6 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa (8,1 mrd. euroa). Huomioiden vuoden 2020 lisätalousarviot I—V valtionosuudet v. 2021 ovat 250 milj. euroa pienemmät kuin v. 2020. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2,36 mrd. euroa.

Edellä mainittujen valtionapujen lisäksi kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Tässä talousarvioesityksessä näihin toimiin ehdotetaan 1,66 mrd. euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2019—2021 (milj. euroa) ja muutos 2020 TA—2021 TAE (%)

Momentti   2019 TA 2020 TA1) 2020 TA
+LTA 1—5
2021 TA Muutos %
2020—2021
             
Laskennalliset valtionosuudet 9 656 8 098 8 972 8 720 7,7 %
28.90.30 VM2) 8 729 7 074 7 902 7 697 8,8 %
useita momentteja OKM3) 928 1 024 1 070 1 023 -0,1 %
  siitä kuntayhtymät 978 1 040 1 065 1 024 -1,5 %
28.90.35 Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä 0 2 269 2 383 2 360 4 %
  Muut valtionavut          
25.50.20 Vaalimenot 20 0 0 0  
OM yhteensä 20 0 0 0
Palosuojelurahasto Kunnille maksettavat avustukset 5 5 5 5
SM yhteensä 5 5 5 5
28.70.05 Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus 9 70 70 70
28.90.31 Kuntien yhdistymisavustukset 4 0 10 10
28.90.32 Valtionavustus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään 30 40 10 10  
28.90.34 Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin 0 0 200 0  
VM yhteensä 43 110 290 90
useita momentteja OKM, harkinnanvaraiset avustukset 215 231 387 262
  siitä kuntayhtymien osuus 17 11 17 12
OKM yhteensä 215 231 387 262
30.20.01 Ruokaviraston toimintamenot: korvaus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanosta aiheutuvien tehtävien hoitamisesta 0,05 0,05 0,5 0,5
30.20.20 Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta: korvaus kuntien järjestämästä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 4,4 4,4 4,4 4,4
30.20.41 EU-tulotuki ja EU-markkinatuki: koulujakelujärjestelmä 1 0 0 0
30.20.46 Koulujakelujärjestelmä 0,2 1,2 1,2 1,2  
MMM yhteensä 6 6 6 6
31.10.31 Eräät avustukset, valtion avustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja joukkoliikennehankkeisiin 0 15,5 35,8 4,4  
31.10.37 Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja joukkoliikennehankkeisiin (v. 2020 osa momenttia 31.10.31) 3,5 0 0 0  
31.10.41 Valtionavustus eräiden lentopaikkojen investointi ja ylläpitomenoihin (v. 2020 osa momenttia 31.10.31) 1 0 0 0
31.20.42 Valtionavustus koulutuksesta (v. 2020 osa momenttia 31.20.51) 1 0 0 0  
31.20.51 Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin 0 0,8 0,8 0,8  
31.20.55 Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen 0 33 175 74
31.30.42 Valtionavustus koulutukseen (v. 2020 osa momenttia 31.20.51) 0,8 0 0 0  
31.30.63 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (vuonna 2020 osa momenttia 31.20.55, Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen) 55 0 0 0
LVM yhteensä 60 49 211 80
32.30.40 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen 0 1 16 2  
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut / kunnille maksettavan palkkatuen määrä 27 31 31 32
32.50.03 Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistämisen edistämisen 0 8 8 6  
32.50.30 Valtion korvaus alaikäisten yksintulleiden jälkihuollon ikärajan nostosta 25 vuoteen 0 0 0 2,6  
32.50.30 Valtion korvaukset kotouttamisesta (pakolaiskiintiön nosto 1050) 0 0 0 1,1  
32.50.30 Valtion korvaukset kunnille kansainvälistä suojelua saavien palvelujen järjestämisestä 192 156 156 144
TEM yhteensä 219 196 211 188
33.03.31 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 0 11,5 10 8
33.03.63 Eräät erityishankkeet 0 2 4,7 2,5  
33.20.31 Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 27 27 28,4 28,4
33.20.50, 51 ja 52 Kunnille maksettava palkkatuki 74 74 74 74
33.30.60 Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista 0 0 0 2  
33.50.51 Sotilasvammakorvaukset 31 27,3 27,3 19,3
33.50.56 Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot 58,4 38 38 25
33.50.58 Rintamaveteraanien kotiin vietävät palvelut 20 70 179,6 132  
33.60.30 Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin 0,5 0,5 2,2 0,4
33.60.31 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tuki ja eräät muut menot 0,8 1,6 1,6 2,8  
33.60.32 Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen 21 25 25 25
33.60.33 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin menoihin 96 96 96 96
33.60.34 Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin 15,2 15,2 15,2 15,2
33.60.36 Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 0,5 0,5 0,5 0,6
30.60.37 Korvaukset kunnille kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin 5,3 5,3 5,3 0,5
33.60.39 Palvelurakenteen kehittäminen 0 90 92 86  
33.60.40 Valtion korvaus lääkärihelikopterin toimintaan 29 29 29 27,8  
33.60.52 Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin 4 4 4 4  
33.60.63 Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan 2 3 3 3
33.60.64 Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin 5 5 5 5
33.60.65 Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen Oulussa 0,5 0 0 0  
33.80.50 Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin 15 13,5 13,5 15,5
STM yhteensä 405 539 654 573
Öljysuojarahasto Korvaukset alueiden pelastustoimille öljyntorjuntavalmiuden hankinta- ja ylläpitokustannuksiin 12 12 12 10
Valtion asuntorahasto MAL rakentamisavustusvaltuus 15 15 15 25
Valtion asuntorahasto Asumisneuvoja-avustus 1 0,6 0,6 0,6
Valtion asuntorahasto MAL käynnistysavustukset 0 30 30 30  
Valtion asuntorahasto Puurakentamisen käynnistysavustus MAL alueilla 0 0 5 6,3  
Valtion asuntorahasto Puurakentamisen käynnistysavustus muualla maassa 0 0 1,3 0,7  
Valtion asuntorahasto Lähiöohjelma 0 4 4 4  
Valtion asuntorahasto Kunnostusavustus asuntojen muuttamiseksi ikääntyneille sopiviksi 0 5 5 10  
Valtion asuntorahasto Energia-avustus 0 0 4 4  
Valtion asuntorahasto Purkuavustus 0 8 8 8  
35.10.22 Eräät ympäristömenot, Kaisu-ohjelma 0,5 0,5 0,5 3,5  
35.10.61 Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen 1 0,6 0,6 0,6
35.10.61 Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen, kuntien vesihuoltolaitosten ravinne kierrätyksen ja jätevedenkäsittelyn energiatehokkuuden parantaminen 0 0 2 0  
35.10.61 Kestävä kaupunkikehitys 0 1 1 1  
35.10.61 Vesien ja ympäristönhoidon edistäminen, pilaantuneet maat 0 0 1,2 1,2  
35.10.61 Lahden kaupungin Euroopan ympäristövuosi 0 0 3 0  
35.20.30 Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen 1 1 1 0
35.20.32 Avustukset asunnottomuuden poistamiseksi 0 3 3 3  
35.20.34 Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen 0 0 14,9 0  
35.20.37 Tuulivoima-avustukset 0 0 1 0  
35.20.55 Avustukset korjaustoimintaan 0 0 3 3  
35.20.56 Avustukset korjaustoimintaan, ikääntyneiden asumisohjelma 0 0 0 0,3  
YM yhteensä 30 81 116 113
  Muut valtionavut yhteensä, milj. euroa 1 003 1 216 1 881 1 316 8,2 %
       
  Valtionavut yhteensä, milj. euroa 10 659 11 583 13 236 12 395 7 %

1) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee kuntien tuloslaskelman kaavan ja erien sisällön. Lopullisesti ohje voidaan muuttaa vasta kun laki on voimassa. Tässä kuntatalousohjelmassa kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot sisältyvät valtionaputaulukkoon valtiovarainministeriön hallinnonalan muihin valtionapuihin.

2) Kunnille maksettavat verokompensaatiot siirtyvät vuodesta 2020 alkaen omalle momentille 28.90.35. Aiemmin verokompensaatiot ovat olleet mukana peruspalveluiden valtionosuusmomentilla.

3) Kuntien laskennallinen osuus on arvioitu OKM:n hallinnonalan (ml. yksityiset) kokonaisuudesta.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan 7 697 milj. euroa, joka on 622 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. (7 074 milj. euroa). Tämä kasvu ei kokonaisuudessaan vahvista kuntataloutta, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Verrattuna vuoteen 2020 lisätalousarviot I—V huomioiden peruspalvelujen valtionosuus laskee 205 milj. euroa.

Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta alennetaan 13,7 milj. euroa, ja indeksikorotus (2,4 %) lisää valtionosuutta n. 174 milj. euroa. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos lisää valtionosuutta 30,9 milj. euroa.

Peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan kertaluonteista 300 milj. euron lisäystä vuodelle 2021 kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista. Tästä 20 milj. euroa kohdistuu valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen, jolloin harkinnanvaraisen korotuksen kokonaismäärä nousee 30 milj. euroon. Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä ehdotetaan palautettavan valtionosuuksiin 30 milj. euroa, jolloin siihen osoitetaan 10 milj. euroa.

Vuonna 2021 oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen siirretään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta 5,9 milj. euroa valtionosuusmomentille. Hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäismitoitukseen ehdotetaan 53 milj. euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamiseen ehdotetaan 17,9 milj. euroa, josta 0,9 milj. euroa kertalisäystä. Asiakasmaksulain muutos alentaa kuntien maksutuloja, mutta alenema kompensoidaan lisäämällä valtionosuutta vastaavalla määrällä.

Peruspalvelujen valtionosuudesta ehdotetaan siirrettävän 10 milj. euroa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ja 32 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle liittyen ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön toteuttamaan opiskeluterveydenhuoltoon.

Valtionosuusprosentti vuodelle 2021 on 25,67. Se on 0,21 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa (25,46). Muutos johtuu lähinnä uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamisesta siten, että niiden valtionosuus on 100 %.

Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2 360 milj. euroa v. 2021. Luvussa on huomioitu maksujärjestelyn huojennuksen vaikutus, joka vähentää maksettavaa kompensaatiota 88 milj. euroa v. 2021. Vastaavasti järjestely on kasvattanut kompensaatiota 114 milj. euroa v. 2020. Ilman maksujärjestelyn huojennusta verotulomenetysten kompensaation nettolisäys vuodelle 2021, on 179 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan laskennalliset valtionosuudet kunnille ovat yhteensä 1 023 milj. euroa eli 1 milj. euroa vähemmän vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna (1 024 milj. euroa). Vuoden 2020 lisätalousarviot I—V huomioon ottaen vuoden 2021 valtionosuus on vajaat 50 milj. euroa pienempi. Valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuutta korotetaan 5,9 milj. euroa ja indeksikorotus lisää valtionosuutta 17,3 milj. euroa.

Varhaiskasvatuslain uudistamiseen ehdotetaan vuodelle 2021 kertalisäyksenä 15 milj. euroa, josta 14,5 milj. euroa kohdistuu kuntatalouteen. Saamen ja romanikielen esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen kohdennetaan 35 000 euroa.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen osoitetaan 16 milj. euroa. Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseen perusopetuksessa ja toisella asteella kohdennetaan 10 milj. euron lisäys. Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Perhevapailla olevien luku- ja kirjoitustaidon ja perustaitojen parantamiseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa ehdotetaan 2 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 1,4 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, korvataan kunnille, kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle. Hybridistrategian edellyttämään testaukseen varataan 1,4 mrd. euroa ja testausteknologiaan 30 milj. euroa vuodelle 2021. Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden vahvistamisesta aiheutuviin muihin kuin testaukseen liittyviin lisäkustannuksiin ehdotetaan 30 milj. euroa ja koronasta aiheutuviin välittömiin muihin kustannuksiin 200 milj. euroa. Nämä määrärahat on sidottu koronaviruksen aiheuttamiin todellisiin kustannuksiin ja näiden kustannuskorvausten todellinen määrä riippuu vuoden 2021 tautitilanteesta ja siitä miten kauan hybridistrategian toimeenpano edellyttää toimia. Vuoden 2020 kuudennessa lisätalousarviossa hybridistrategian toteuttamisen edellyttämään rajanylityksiin liittyvään testauskapasiteetin nostoon ja analyysitoimintaan kohdistetaan 200 milj. euroa

Muut kuntiin kohdistuvat toimenpiteet

Yhteisöveron jako-osuuden korotusta 10 prosenttiyksiköllä ehdotetaan jatkettavan määräaikaisesti vuodelle 2021, joka lisää kuntien tuloja yhteensä 550 milj. euroa, josta vuodelle 2021 kohdistuu 510 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen kompensoidaan kunnille kasvattamalla yhteisöveron jako-osuutta 2 prosenttiyksiköllä, joka lisää kuntien tuloja 102 milj. euroa vuositasolla.

Ympäristöministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 4 milj. euroa energia-avustuksiin vuodelle 2021. Kunnallistekniikka-avustuksia ehdotetaan lisättävän 10 milj. eurolla 25 milj. euroon. Puurakentamisen määräaikaisiin käynnistysavustuksiin lisätään MAL-alueille 9 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 6,7 milj. euroa ja muille alueille 1 milj. euroa, josta kuntatalouteen kohdistuu 0,7 milj. euroa.

Pakolaiskiintiön nosto 1 050 henkilöön lisää valtion kotouttamiskorvausta 1,1 milj. euroa v. 2021.