Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

7.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminenPDF-versio

Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittämisessä korostuu v. 2021 hallitusohjelman mukaisesti digitalisaation ja digitaalisen turvallisuuden edistäminen sekä tietopolitiikka ja näitä tavoitteita toimeenpanevat hankkeet. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, ensisijaisesti digitaaliset, yhteentoimivat, kustannustehokkaat ja tietoturvalliset julkiset palvelut ja tiedonhallinta sekä Suomen ohjaaminen kohti ennakointikykyistä, ihmiskeskeistä ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa. Julkisen hallinnon palvelutuotannon kehittämisessä otetaan käyttöön tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet ja osallistetaan kehittämiseen myös palveluiden käyttäjät.

Digitalisaation edistämisohjelmalla tähdätään siihen, että vuoteen 2023 mennessä kansalaisilla ja yrityksillä on käytössään laadukkaat, kattavat ja saavutettavat digitaaliset julkiset palvelut. Lisäksi elinkeinonharjoittajien viranomaisasiointi pyritään siirtämään ensisijaisesti sähköisiin kanaviin. Digitukea tarjotaan koko maassa kansalaisille ja yrityksille helpottamaan asiointia.

Digitaalinen henkilöllisyys -hankkeessa toteutetaan yhdenvertaisesti jokaiselle Suomen julkishallinnon palveluissa asioivalle henkilölle helppokäyttöinen ja saavutettava tunnistusratkaisu. Lisäksi luodaan uusi fyysiseen asiointiin tarkoitettu henkilöllisyysasiakirja eli ns. mobiilihenkilökortti.

Digitaalista turvallisuutta tehostetaan mm. keväällä 2020 annetun digitaalista turvallisuutta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanolla, riskiarvioon perustuvien toimintamallien vahvistamisella, virkamiesten ja kansalaisten osaamisen kehittämisellä sekä digitaalisen turvallisuuden säädösvalmistelulla ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

Julkisten tietovarantojen avaamista ja käyttöä edistetään mm. laatimalla tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet sekä tukemalla tiedon laajempaa avaamista. Samalla toimeenpannaan myös kansallisesti avoimen datan (PSI) direktiivin vaatimuksia. Muita keskeisiä julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittämisen kokonaisuuksia ovat mm. kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI, joka saattaa julkisten palveluiden tarvitsijat sekä niiden tarjoajat tekoälyn avulla entistä sujuvammin yhteen, mobiilin viranomaisviestintäpalvelun kehittäminen (Virve 2.0) sekä ohjaustoimenpiteet Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuloksellisuuden ja tuottavuuden varmistamiseksi.