Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     8. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2021

Määrärahat taloudellisen laadun mukaanPDF-versio

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2019—20211)

    v. 2019
tilinpäätös
v. 2020
varsinainen
talousarvio
v. 2021
esitys
 
Muutos 2020—2021
Tunnus Menolaji milj. € milj. € milj. € milj. € %
             
01-14 Toimintamenot 6 830 6 810 7 018 207 3
15-17 Eläkkeet 4 764 4 881 4 904 23 0
18-19 Puolustusmateriaalin hankkiminen 790 789 2 270 1 480 188
20-28 Muut kulutusmenot 1 834 2 178 2 149 -29 -1
29 Arvonlisäveromenot 1 199 1 279 1 532 252 20
01-29 Kulutusmenot 15 417 15 937 17 872 1 934 12
30-39 Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 11 166 12 195 14 609 2 414 20
40-49 Valtionavut elinkeinoelämälle 3 391 3 576 4 191 615 17
50-59 Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 12 641 13 283 14 104 822 6
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 6 834 6 758 6 969 212 3
61-65 EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 819 1 110 972 -138 -12
66-69 Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 789 3 015 3 300 285 9
30-69 Siirtomenot 37 640 39 937 44 146 4 209 11
70-73 Kaluston hankinta 14 28 10 -18 -66
74-75 Talonrakennukset 34 23 26 3 11
76 Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 16 35 35 0 0
77-79 Maa- ja vesirakennukset 496 464 538 74 16
70-79 Reaalisijoitukset 560 551 609 58 11
80-86 Valtion varoista myönnettävät lainat 155 137 263 126 92
87-89 Muut finanssisijoitukset 288 207 477 270 130
80-89 Lainat ja muut finanssisijoitukset 443 344 740 395 115
70-89 Sijoitusmenot 1 003 895 1 348 453 51
90-92 Valtionvelan korot 1 191 860 755 -105 -12
93-94 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta2) 0 0 0 0
95-99 Muut ja erittelemättömät menot 55 63 76 13 21
90-99 Muut menot 1 246 923 831 -92 -10
Yhteensä 55 306 57 691 64 197 6 505 11

1) Menot on koottu taloudellisen laadun mukaisiin ryhmiin momentin numerotunnuksen perusteella. Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.