Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 679 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tunnuslukuja 2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) 3 007 3 205 3 500 3 500
Tilausten määrä (kpl/v) 97 386 76 080 90 000 92 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,9 3,9 >=4 >=4
Henkilötyövuodet 17,4 17,9 18 18

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 1 756 1 632 1 682
Bruttotulot 0,4 3 3
Nettomenot 1 755 1 629 1 679
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 96    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasokorotus 118
Tekninen muutos 2
JTS-miljardin tuottavuussäästö -9
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -91
Palkkausten tarkistukset 30
Yhteensä 50

2021 talousarvio 1 679 000
2020 IV lisätalousarvio 81 000
2020 talousarvio 1 629 000
2019 tilinpäätös 1 665 000