Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 932 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana 140 145 145
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa) 965 1 000 1 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 95 98 99
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 97 98
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 552 530 540
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa 408 384 382
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 117 100 100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 94 98 98
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % 20 15 42
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 755 751 745
Sairauspoissaolot, pv/htv 11 < 11 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,54 3,65 3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 60 791 59 077 61 432
Bruttotulot 10 744 10 500 10 500
Nettomenot 50 047 48 577 50 932
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 155    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 951    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 970 7 500 8 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 765 4 400 4 400
— osuus yhteiskustannuksista 3 299 3 800 3 800
Kustannukset yhteensä 7 064 8 200 8 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 906 -700 -
Kustannusvastaavuus, % 113 91 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntien talousraportointi (kertaluonteinen 2020) -244
Tilastotuotannon varmistaminen 1 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -205
Palkkausten tarkistukset 1 304
Yhteensä 2 355

2021 talousarvio 50 932 000
2020 talousarvio 48 577 000
2019 tilinpäätös 48 843 000