Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ostolaskut, kpl 1 285 790 1 507 000 1 030 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl 634 150 665 000 620 000
Palkkalaskelmat, kpl 1 142 981 1 119 000 1 132 000
Asiakastyytyväisyys 3,7 3,7 3,8
Toiminnallinen tehokkuus      
Menotositteet, kpl/htv 18 250 25 700 27 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv 53 946 55 000 56 000
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku 10 549 10 800 11 750
Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv 9 849 - 10 050
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2019=100) 100,00 99,34 99,89
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 634 600 616
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,2 9,5 9,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,45 3,52 3,54

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 55 674 56 200 58 905
Bruttotulot 53 505 54 200 56 905
Nettomenot 2 169 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 696    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 527    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 53 505 54 200 56 905
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 55 674 56 200 58 905
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 169 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 96 96 97

2021 talousarvio 2 000 000
2020 talousarvio 2 000 000
2019 tilinpäätös 2 000 000