Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Metallirahamenot
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 794 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2021, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
Henkilötyövuodet 357 365 372
Sairauspoissaolot, pv/htv 5 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 34 788 34 697 35 794
Bruttotulot 1 588 500 1 000
Nettomenot 33 200 34 197 34 794
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 392    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 393    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 140
Julkisen sektorin johdon muutosvalmennus (2020) -2 000
Positiivisen luottorekisterin perustaminen (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Toiminnan turvaaminen 800
JTS-miljardin tuottavuussäästö -269
Palkkausten tarkistukset 1 000
Tasomuutos -74
Yhteensä 597

2021 talousarvio 34 794 000
2020 IV lisätalousarvio 850 000
2020 talousarvio 34 197 000
2019 tilinpäätös 31 201 000