Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 515 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään kansainvälisiin jäsenmaksuihin arviolta 870 000 euroa ja tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 14 735 16 842 16 685
Bruttotulot 75 46 170
Nettomenot 14 660 16 796 16 515
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 051    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 403    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiinteistöjen omistuksen valvonta -520
Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset -47
Siirto momentille 24.01.01 -32
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (pyöristysero) -1
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Palkkausten tarkistukset 365
Yhteensä -281

2021 talousarvio 16 515 000
2020 IV lisätalousarvio -20 000
2020 talousarvio 16 796 000
2019 tilinpäätös 16 012 000