Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

20. Vaalimenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 7 809 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kuntavaalit 2021 3 470
Vaalitietojärjestelmän menot 4 225
Muut vaalimenot 114
Yhteensä 7 809

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansanäänestys vaalien yhteydessä -100
Kirjeäänestys 80
Maakunta- ja kuntavaalimenojen kasvu vuodesta 2020 3 300
Muut vaalimenot 85
Oikeusrekisterikeskuksen palvelumaksun korotus -10
Tulospalvelukorvaus Oikeusrekisterikeskukselle, kasvu vuodesta 2020 40
Vaalitietojärjestelmän menot 895
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa -3
Yhteensä 4 287

2021 talousarvio 7 809 000
2020 talousarvio 3 522 000
2019 tilinpäätös 35 202 759