Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 660 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 1 400 000 000 euroa covid-19 testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle

2) enintään 30 000 000 euroa covid-19 testausteknologiaan liittyviin kustannuksiin

3) enintään 30 000 000 euroa rajanylityspaikkojen covid-19 terveysturvallisuuden vahvistamisesta aiheutuviin muihin kuin testaukseen liittyviin kustannuksiin

4) enintään 200 000 000 euroa valtionavustuksina kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle muiden välittömien covid-19 kustannusten korvaamiseen

5) enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja toimeenpanosta aiheutuvien muiden toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksiin, joilla hybridistrategian mukaisesti estetään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa. Edellytyksenä on laaja ja nopea testaaminen, tavoitetaso on 30 000 testiä päivässä.

Päätösosan kohtiin 1)—4) liittyvä kuntien, kuntayhtymien ja Ahvenanmaan maakunnan avustusjärjestelmän kokonaisuus määritellään sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön yhteystyönä siten että kannustimet kustannustehokkaaseen toimintaan säilyvät. Valtionavustukset korvataan valtionapuviranomaisen hyväksymien kustannusten mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustus sairaanhoitopiireille ja kunnille koronasta aiheutuviin välittömiin muihin kustannuksiin 200 000
Hybridistrategian edellyttämä testaus ja jäljittäminen 1 400 000
Rajanylityspaikojen terveysturvallisuuden edellyttämät kustannukset 30 000
Testausteknologia 30 000
Yhteensä 1 660 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 1 660 000 000